Ubezpieczenia firmy - Oferta nr81445 - Oferteo.pl
 

Ubezpieczenia firmy


Cena do uzgodnienia

Ten zakres naszej działalności zawsze podzielony jest na etapy.
W przypadku ubezpieczenia firmy zaczynamy od przeprowadzenia dokładnego audytu dotyczącego w szczególności:

zapoznanie się z zakresem działalności firmy
dotychczasowym zakresem ochrony ubezpieczeniowej,
analizę ryzyka jaki jest związane z prowadzoną działalnością gospodarczą,
analizę dotychczasowego przebiegu ubezpieczeń,

Końcowym efektem audytu jest propozycja rozwiązań dotycząca zakresu ochrony ubezpieczeniowej w kontekście zdiagnozowanych zagrożeń.
Po wspólnych uzgodnieniach z Klientem co do ostatecznego kształtu wymaganej ochrony ubezpieczeniowej tworzone jest zapytanie ofertowe do wybranych firm ubezpieczeniowych.
Prowadzone są negocjację z TU co do zakresu ubezpieczenia, ustalane są warunki finansowe, sposób likwidacji szkody.
Sporządzony w ten sposób program ubezpieczeniowy przedstawiany jest Klientowi do akceptacji i następuje podpisanie umowy.

Nasze usługi nie kończą się jednak w tym miejscu.

Oferujemy również wsparcie posprzedażowe związane z np. likwidacją szkody, wprowadzaniem zmian na umowach czy bieżące informowanie o nowościach w ofercie poszczególnych TU, na które warto zwrócić uwagę.
Aktualnie proponujemy:

Ubezpieczenie od ognia i innych zdarzeń losowych
Ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem i rabunku
Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów szklanych od stłuczenia
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej za szkody powstałe w związku z posiadaniem mienia lub prowadzeniem działalności
Ubezpieczenia transportowe
OC przewoźnika w krajowym i międzynarodowym transporcie drogowym
Ubezpieczenie OC spedytora
Ubezpieczenie mienia w transporcie drogowym – CARGO
Ubezpieczenia flotowe pojazdów

A ponad to:

Gwarancje finansowe ( zapłaty wadium, usunięcia wad i usterek, należytego wykonania kontraktu)
OC zawodowe obowiązkowe

Polska
 
 


Liczba wyświetleń strony: 568